Egyeztettünk a gépkocsi költségtérítések ügyéről

A Gépészek Szakszervezete már korábban is foglalkozott a munkába járással kapcsolatos új rendelkezésekkel, melyek az elmúlt időszakban nagy port kavartak a munkavállalók között. Az 1/2019. (I. 22. MÁV-START Ért. 2.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. munkavállalóinak munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésének szabályozásáról szóló rendelkezés ügyében tett lépéseinkről bővebben a cikkben. 


Először a jogi szabályozásról ejtenénk szót: a törzskönyv bemutatásának szükségessége a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. (Szja tv.) 3. számú melléklete 9. pontjában szerepel: „ 9. A magánszemély a saját tulajdonú gépjármű tulajdonjogát e törvény bizonylatmegőrzésre vonatkozó szabályainak betartásával a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott törzskönyvvel, a törzskönyv visszavonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság által kiadott igazolással igazolja.” Természetesen e szerint is saját tulajdonúnak kell tekinteni a közeli hozzátartozó tulajdonában lévő gépkocsit is. 


A saját tulajdonú gépkocsik kilométer órájának ellenőrzésére semmiféle jogszabály nem ad felhatalmazást a munkáltatónak, azonban a későbbiekben kifejtettek szerint mégsem jogellenes. 


Az adatkezelés a GDPR II. fejezet 6. cikkben szabályozott: Az adatkezelés jogszerűsége alapján történik: „(1) A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül: a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”.


Tehát az adatkezeléshez a dolgozó hozzájárulása szükséges, azonban ennek hiányában nem részesülhet az utazási költségtérítésben. 
Észrevételeinkkel a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. elnök-vezérigazgatójához, Homolya Róbert úrhoz fordultunk, aki magas szintű egyeztetés lehetőségét biztosította számunkra. Az egyeztetésen részt vett Ráczné Bodnár Adrienn a MÁV-START Zrt. humánerőforrás igazgatója, dr. Milovecz Márk munkajogi vezető, és egy jogász munkatárs, míg a Gépészek Szakszervezetét Kicska László elnök és jogászunk, dr. Vojnovics Ibolya képviselte.


Bevezetőnkben elmondtuk észrevételeinket, és tolmácsoltuk az utasítás tagság részéről történő kedvezőtlen fogadtatását. Jeleztük, hogy túl bürokratikusnak tartjuk az intézkedést, nem látjuk a jogi alátámasztottságát, továbbá két jelentős hiányt is felvetettünk, mely szerint a hiteles autók esetében a dolgozó nem rendelkezik törzskönyvvel, illetve bár igényli a munkáltató, mégsem szerepel a kezelt adatok körének felsorolásában a kilométeróra állása.


A felvetéseinket részben elfogadták a munkáltató képviselői, és tájékoztattak bennünket, hogy az utasítás bevezetésének tapasztalatai, és a hiányosságok alapján módosításra fog sor kerülni, melyhez lehetőségünk lesz javaslatot tenni. Az utasítás kiadását azzal indokolták, hogy több visszaélés is a tudomásukra jutott ebben a tárgykörben, melynek ezzel elejét kívánják venni a gazdálkodás ésszerűsítése keretében. 


A jogi alátámasztásként felhívták a figyelmünket, hogy – az általunk is ismerteknek megfelelően – a törzskönyv vonatkozásában van kötelező jogszabály, míg a kilométeróra állás tekintetében a Kollektív szerződés szerint „65. § 2. vagy 3. pontja hatálya alá tartozó munkavállalók részére emelt összegű költségtérítés engedélyezett munkába járáskor a meghatározott szolgálatokra, a következő feltételek együttes megléte esetén:…”. Ebben az esetben a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott 15,-Ft/km költségtérítés helyett a munkáltató többletjuttatásként 28,-Ft/km összeget fizet. Csak ebben az esetben kéri az utasításban a kilométer állás vezetését, és írja elő az évi 1 alkalommal történő ellenőrzést, amelyre tekintettel a többletjuttatásra jogosult a bírósági gyakorlat szerint is. 

A 10. oldal 4.4.4.2 pont második bekezdés foglalkozik a rögzítéssel:
„A munkavállaló a ténylegesen munkában töltött napjai alapján kitölti és az időadat-közlő részére legkésőbb a hónap első munkanapjáig eljuttatja az 5. számú melléklet szerinti kimutatást, melynek tartalmaznia kell a saját gépkocsi havi/elszámolandó időszakra vonatkozó kezdő, valamint záró km állását is.”„Azon munkavállalók, akik számára a munkába járás költségtérítést a KSZ alapján 28 Ft/km összegre egészíti ki a munkáltató, az igényléskor és a havi elszámolások során kötelesek a kilométeróra állást rögzíteni, egyben hozzájárulnak, hogy a munkáltató ennek valódiságtartalmát ellenőrizze.” 


Tehát összegezve: a törzskönyv másolatának csatolása jogszabályban előírt kötelező adat, a további adatkezeléshez a dolgozó hozzájárulása szükséges, azonban ennek hiányában nem részesülhet a munkavállaló az emelt összegű utazási költségtérítésben, csak 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott 15,-Ft/km összegben. 
Így valamennyi kollégának el kell döntenie, hogy él-e ezzel a lehetőséggel, vállalva az adatközlést, és az ellenőrizhetőséget. 


Amennyiben nem, úgy olyan munkaidő beosztásra tarthatunk igényt, hogy normális időben, és közlekedési eszközzel meg tudjunk jelenni a munkát felvenni, de annak végeztével haza is jussunk.


Jeleztük, hogy szakszervezetünk sem támogatja a visszaéléseket, amely tagságunk körében ismereteink szerint nem is tapasztalható. Kértük továbbá, hogy legyen rögzítve: ki végezheti a kilométeróra ellenőrzését.

Gépészek Szakszervezete